Dekan,Wakil Dekan dan Sivitas Akademika bersama Rektor Universitas Jambi


“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.”
― Ali bin Abi Thalib ra